7 อันตรายต่อสุขภาพหากติด “มือถือ” มากเกินไป

7 อันตรายต่อสุขภาพหากติด “มือถือ” มากเกินไป

1 อาการที่เกี่ยวกับดวงตา

เมื่อใช้ “มือถือ” ในระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นประจำอาจเกิดอาการเจ็บปวดหรือความไม่สบายในดวงตาของคุณ อาการเหล่านี้อาจเกิดจากการใช้งาน “มือถือ” ในระหว่างที่มองหน้าจออย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการพักผ่อนทำให้ตาของคุณถูกต้องการใช้งานเกินกว่าปกติ หากพบว่าคุณมีอาการดังกล่าว ควรหยุดใช้งาน “มือถือ” บ่อยครั้งหรือพักผ่อนสักครู่ให้ดวงตาได้พักผ่อน

2 อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อส่วนต่างๆ

การใช้ “มือถือ” ในระยะเวลานานอาจทำให้คุณมีอาการปวดเมื่อยในกล้ามเนื้อ กระดูก หรือข้อต่างๆ ที่มักจะใช้งานบ่อยๆ เช่น นิ้วมือ ข้อมือ หรือคอ เนื่องจากการใช้งาน “มือถือ” ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องหรือความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ควรปรับท่าทางการใช้งานและพักผ่อนเมื่อมีอาการปวดเมื่อย

3 โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร/ระบบขับถ่าย

การใช้ “มือถือ” ในระยะยาวอาจมีผลต่อระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายของคุณ การใช้งาน “มือถือ” ในระยะเวลานานๆ โดยที่คุณมักจะค้นหาข้อมูลหรือเล่นเกมบนมือถือ อาจทำให้คุณเครียดและเกิดอาการไม่สบายในกระเพาะอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษา

4 โรคอ้วน/โรคขาดสารอาหาร

การใช้ “มือถือ” มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคุณ การใช้งาน “มือถือ” ในระยะยาวอาจทำให้คุณมีนิสัยที่ไม่เคยตื่นเต้นหรือเคลื่อนไหวมากพอ ทำให้เผาผลาญพลังงานน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลให้คุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนหรือโรคขาดสารอาหาร ควรมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและคำนึงถึงการรับประทานอาหารที่เหมาะสม

5 เกี่ยวกับสภาพจิตใจ

การใช้ “มือถือ” ในระยะเวลาที่ยาวนานอาจมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคุณ การใช้งาน “มือถือ” ในเวลากลางคืนหรือก่อนการนอนหลับอาจทำให้คุณมีอาการนอนไม่หลับหรือมีความวิตกกังวล ควรจัดการเวลาการใช้งาน “มือถือ” ให้เหมาะสมและรับรู้ถึงความสำคัญของการพักผ่อนและการหลีกเลี่ยงความเครียด

6 ปัญหาการเข้าสังคม

การใช้ “มือถือ” ในระยะยาวอาจมีผลกระทบต่อการเข้าสังคมของคุณ คุณอาจพบว่าการใช้งาน “มือถือ” มากเกินไปเป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการติดต่อสังคมกับผู้อื่น ควรสลับการใช้งาน “มือถือ” ด้วยการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารโดยตรงกับคนรอบข้างของคุณ

7 เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสมองและโรคเกี่ยวกับสมอง

การใช้ “มือถือ” ในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสมองและโรคเกี่ยวกับสมอง อาการเหล่านี้อาจเกิดจากความรังเกียจของความรักษาสัญญาณไร้สายที่มีต่อการใช้งาน “มือถือ” ในระยะยาว ควรจำกัดการใช้งาน “มือถือ” ให้เหมาะสมและป้องกันด้วยการใช้ชุดหูฟังไร้สายหรือเครื่องรับสัญญาณอื่นๆ ในระยะเวลาที่ยาวนาน

สรุป

การใช้งาน “มือถือ” ในระยะเวลาที่ยาวนานและมากเกินไปอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคุณในหลายด้าน ต้องระวังและคำนึงถึงการใช้งาน “มือถือ” อย่างมีสติสัมปชัญญะ ควรใช้งานให้เหมาะสมและมีการพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อรักษาสุขภาพที่ดีตลอดเวลา