5 วิธี รักษาโรค “หิด” ให้หายขาด ไม่กลับมาเป็นซ้ำ

5 วิธี รักษาโรค “หิด” ให้หายขาด ไม่กลับมาเป็นซ้ำ

1. รักษาสมาชิกในครอบครัวทุกคนพร้อมกัน

การรักษาโรค “หิด” นั้นควรให้การรักษาทุกสมาชิกในครอบครัวพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตาม เนื่องจากโรคนี้อาจอยู่ในระยะฟักตัวและไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรก ดังนั้นการดูแลรักษาควรเป็นรูปแบบที่ร่วมกัน เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำของโรคในครอบครัว

2. ทำความสะอาดเครื่องใช้และที่นอนอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค “หิด” ควรทำความสะอาดเครื่องใช้ที่ใช้ในที่นอนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่ม ที่นอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และผ้าคลุมเตียง อาจมีเชื้อโรคสะสมอยู่บนพื้นผ้า ดังนั้นควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำจัดเชื้อโรค

3. การดูแลเครื่องนุ่งห่มที่ซักไม่ได้

หากคุณใช้เครื่องนุ่งห่มที่ซักไม่ได้ เช่น ที่นอน หมอน พรม หรือเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน ควรดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค “หิด” คุณสามารถดูดฝุ่นหรือเก็บเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้ไว้ในถุงพลาสติก แล้วปิดปากถุงให้แน่นและเก็บไว้ในที่อุ่นที่มีแสงแดดส่องถึงเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้เชื้อโรคถูกทำลายจากแสงแดดและอุณหภูมิสูง

4. แยกของใช้ส่วนตัว

การแบ่งแยกของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค “หิด” คุณควรที่จะไม่ใช้หวี ผ้าเช็ดตัว หรือเครื่องนุ่งห่มร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากโรคสามารถแพร่เข้าสู่อื่นๆ ได้ผ่านทางของห้องต่างๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ควรให้แต่ละคนมีอุปกรณ์ส่วนตัวที่แยกจากผู้อื่น

5. ตัดเล็บให้สั้นและไม่แคะแกะผื่น

การดูแลเล็บให้สั้นและไม่แคะแกะผื่นเป็นวิธีที่ช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อโรค “หิด” อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรตรวจสอบและตัดเล็บให้สั้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

ผ่านการปฏิบัติตามวิธีดังกล่าว คุณสามารถรักษาโรค “หิด” ให้หายขาดและไม่กลับมาเป็นซ้ำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อย่ารอช้า ใช้วิธีดังกล่าวเพื่อความสุขและสุขภาพของคุณและครอบครัวของคุณได้เลย!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *