13 ผักผลไม้ตกค้าง “สารพิษ” จากยาฆ่าแมลงมากที่สุด

13 ผักผลไม้ตกค้าง “สารพิษ” จากยาฆ่าแมลงมากที่สุด

13 ผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงมากที่สุด

เมื่อพูดถึงผักผลไม้ที่เราบริโภคในชีวิตประจำวัน หลายๆ คนอาจคิดว่าผักผลไม้เหล่านั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรา แต่ในความเป็นจริง มีบางชนิดของผักผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อร่างกายได้ ดังนั้น เราควรทราบถึงผักผลไม้เหล่านี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

1. พริกแดง 100%

2. ส้ม 100%

3. ฝรั่ง 100%

4. แก้วมังกร 71.4%

5. มะละกอ 66.7%

6. กะเพรา 66.7%

7. ถั่วฝักยาว 66.7%

8. คะน้า 55.6%

9. มะม่วงน้ำดอกไม้ 44.4%

10. ผักกาดขาวปลี 33.3%

11. ผักบุ้งจีน 22.2%

12. มะเขือเทศ 11.1%

13. แตงกวา 11.1%

สรุป

การบริโภคผักผลไม้เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของเรา แต่เราควรระมัดระวังและเลือกซื้อผักผลไม้ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะชนิดที่มีสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสารพิษที่อาจตกค้างในผักผลไม้ ที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้เราทราบถึงความเสี่ยงและทำให้เราสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อและบริโภคผักผลไม้ได้อย่างรอบคอบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *