10 สาเหตุทำ “สมองล้า” เสี่ยง “สมองเสื่อม” ก่อนวัย

10 สาเหตุทำ “สมองล้า” เสี่ยง “สมองเสื่อม” ก่อนวัย

เรื่องงานที่ทำทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลและเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า

สภาวะซึมเศร้าในที่ทำงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและความผิดปกติในการทำงานของคุณ อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่คุณควรใส่ใจและจัดการให้เหมาะสม

  • พักผ่อนน้อย จนมีอาการอ่อนล้า

เมื่อเราไม่ได้ให้เวลาในการพักผ่อนที่เพียงพอให้กับร่างกายและจิตใจ เราอาจสร้างความเหนื่อยล้าให้กับสมองของเราเอง ความไม่พอใจและความเครียดที่สะสมอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการอ่อนล้าในสมองเรา ดังนั้น ให้ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาสมองให้แข็งแรงได้เสมอ

  • ขาดการดูแลด้านโภชนาการที่ดี

การดูแลด้านโภชนาการที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดสภาวะสมองล้าได้ สมองของเราต้องการสารอาหารที่เพียงพอและสมดุลเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของสารพิษอาจช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองเสื่อมในอนาคต

  • มีการสะสมของสารพิษโลหะหนัก สารพิษจากยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมากับอาหาร

การสะสมของสารพิษโลหะหนักในร่างกายสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองเสื่อมได้ สารพิษเหล่านี้อาจปนเปื้อนมาพร้อมกับอาหารที่บริโภค เช่น ปรอทหรือแป้งที่ปลูกด้วยวิธีการใช้สารเคมี การลดปริมาณสารพิษที่เราบริโภคอาจช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองเสื่อมในอนาคตได้

  • ความเครียดสะสม

ความเครียดที่สะสมอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสมองล้าได้ การดำเนินชีวิตในสภาวะเครียดตลอดเวลาอาจมีผลต่อสมองเรา อาจเกิดอาการอ่อนเพลียและความล้าเนื่องจากความเครียดที่สะสมอยู่ภายในร่างกาย จึงควรปรับสภาพอารมณ์และลดความเครียดให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพสมองที่ดี

  • อนุมูลอิสระในร่างกาย

การเสี่ยงต่อสมองล้าอาจเกิดจากอนุมูลอิสระในร่างกายที่สูงเกินไป เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้สารเสพติด การลดการบริโภคสารเสพติดและเพิ่มการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองเสื่อมได้

  • การอักเสบซ่อนเร้น

อักเสบซ่อนเร้นในร่างกายอาจมีผลต่อสมองในระยะยาว การอักเสบซ่อนเร้นสามารถเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารที่ไม่เหมาะสม หรือการสูบบุหรี่ การดูแลร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการเลิกสูบบุหรี่สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองเสื่อมได้

  • ขาดการออกกำลังกาย

ขาดการออกกำลังกายอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองล้าได้ การออกกำลังกายสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในร่างกาย และช่วยบำรุงสมองให้แข็งแรง จึงควรมีกิจกรรมทางกายภาพที่เหมาะสมเข้าไปในวันละ 30 นาทีเพื่อรักษาสมองให้แข็งแรง

  • ความไม่สมดุลของฮอร์โมนต่างๆ

ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสมองล้าได้ การดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมดุลของฮอร์โมน อาจมีการปรับเปลี่ยนระดับฮอร์โมนทางธรรมชาติหรือการใช้ยาฮอร์โมนรักษาเพื่อรักษาสมองให้แข็งแรง

  • ขาดน้ำหรือดื่มน้ำไม่เพียงพอ

ขาดน้ำหรือการดื่มน้ำไม่เพียงพออาจส่งผลต่อสมองในรูปแบบของความล้าและความอ่อนเพลีย สมองของเราต้องการน้ำเพื่อให้สมองทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เราควรดื่มน้ำเพียงพอตลอดวันเพื่อรักษาสมองให้แข็งแรงและสดชื่น

  • มีอาการทางจิตประสาทหรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ร่วมด้วย

อาการทางจิตประสาทหรือโรคเรื้อรังอื่นๆ อาจมีผลต่อสมองในระยะยาว อาจเป็นเช่นการกินยาผิดระบบ โรคซึมเศร้า หรือโรคอื่นๆ การรักษาโรคทางจิตเวชและรักษาโรคเรื้อรังอื่นๆ ให้เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองเสื่อมได้