โรคต้อกระจก สาเหตุ อาการ การรักษา และคำแนะนำ

โรคต้อกระจก สาเหตุ อาการ การรักษา และคำแนะนำ

บทนำ

โรคต้อกระจกเป็นอาการที่ส่งผลกระทบต่อสายตาของเรา มันเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ที่ใช้เวลานานๆ ในการทำงานที่ต้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือหรือการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ในบทความนี้เราจะศึกษาโรคต้อกระจกอย่างละเอียด เริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจในสาเหตุและอาการ และรู้จักวิธีการรักษาและคำแนะนำในการป้องกันอาการนี้

สาเหตุของโรคต้อกระจก

สาเหตุหลัก

 • โรคต้อกระจก เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่าง แต่สาเหตุหลักที่สำคัญคือการสืบต่อพันธุกรรมและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้อกระจกในดวงตา สาเหตุทางพันธุกรรมมีบทบาทสำคัญในการเกิดโรคต้อกระจก หากคุณมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคต้อกระจก โอกาสที่คุณจะมีโรคเดียวกันก็จะสูงขึ้น
 • นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต้อกระจก เช่น การติดบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การทำงานในสภาวะแสงสว่างสูงหรือสว่างน้อยเกินไป

สาเหตุอื่นๆ

 • การสูบบุหรี่
 • ความผิดปกติในโครงสร้างตา
 • ยาที่มีผลข้างเคียงที่ส่งผลกระทบต่อสายตา

อาการของโรคต้อกระจก

โรคต้อกระจกมีอาการหลายอย่างที่สามารถระบุได้ดังนี้:

 • รู้สึกตาแห้งและคราบตา
 • มีอาการปวดหัว
 • รู้สึกเหนื่อยในสายตา
 • มองไม่ชัดเจน ลายลักษณ์อักษรเล็กๆ หรือรายละเอียดของภาพ
 • มีอาการแสบร้อนหรือหนาวในตา
 • การสับสนในการมองและการเสียใจในการเห็น

การรักษาโรคต้อกระจก

การรักษาโรคต้อกระจกอาจเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้สายตาและการดูแลสุขภาพตาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการรักษาอื่นๆ ที่อาจจำเป็นตามความรุนแรงของโรค ดังนี้:

 • การใช้แว่นตาหรือคอนแทคต์เลนส์ที่เหมาะกับปัญหาทางสายตา
 • การฝึกสายตาและการป้องกันอาการยามตื่น
 • การรักษาอาการปวดหัวและอาการแสบร้อนในตาด้วยการใช้ยา
 • การผ่าตัดเพื่อปรับปรุงโครงสร้างตาในกรณีที่จำเป็น

คำแนะนำในการป้องกันโรคต้อกระจก

เพื่อป้องกันโรคต้อกระจกและรักษาสายตาให้ดีขึ้น ควรทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 • พักผ่อนสายตาอย่างน้อยทุกชั่วโมง โยนสายตาให้พ้นจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ทานอาหารที่มีสารอาหารที่สำคัญสำหรับสายตา เช่น วิตามิน A, C, และ E
 • ฝึกสายตาด้วยการมองไกลและใกล้เปลี่ยนผ่านทางออกตามความสะดวก
 • หมั่นตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สรุป

โรคต้อกระจกเป็นอาการที่สามารถป้องกันและรักษาได้ด้วยการดูแลสุขภาพตาอย่างเหมาะสม ควรระมัดระวังในการใช้เวลานานในการมองหน้าจอและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อรักษาสายตาให้แข็งแรงและป้องกันอาการโรคต้อกระจก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *