วิธีป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมจากการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

วิธีป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมจากการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา การใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกิจกรรมเป็นเวลานาน เช่น การทำงานหรือการดูซีรีส์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เวลานับชั่วโมง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของระบบกระดูกสันหลังและคอของเรามากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่นั่งดูหนังหรือซีรีส์ในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานๆ โดยไม่เปลี่ยนท่าอยู่เป็นพฤติกรรมที่อยู่มานาน อันเป็นสาเหตุหลักที่เราพบผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอและบ่าไหล่มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงอายุที่มีการลดลง

นพ.ศิรวิชญ์ สุวิทยะศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทจากโรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟได้เผยว่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง แต่จะก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานเกิน 2 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการดูซีรีส์ต่างต้องใช้เวลารับชมที่ค่อนข้างนาน และอยู่ในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง นี่เป็นสาเหตุหลักที่เกิดอาการปวดคอและบ่าไหล่ได้มากขึ้น

เราสามารถป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมจากการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ได้ การปฏิบัติตามข้อแนะนำต่อไปนี้

การเลือกใช้โทรทัศน์

หากจำเป็นต้องดูหนังหรือซีรีส์ ควรดูผ่านโทรทัศน์จะดีกว่าโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต โดยที่จะมองเห็นจอได้สะดวกโดยไม่ต้องก้มศีรษะ เพื่อลดแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังบริเวณคอ

การใช้แท่นวางโทรศัพท์

หากไม่สามารถเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือได้ ควรใช้แท่นวางโทรศัพท์หรือถือโทรศัพท์ให้อยู่ในระดับสายตาที่สามารถมองเห็นได้สะดวกโดยไม่ต้องก้มศีรษะ เพื่อลดแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลัง

การนั่งหลังตรง

เมื่อนั่งดูโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ ควรนั่งหลังตรงโดยมีพนักพิงหลังหรือศีรษะ ซึ่งจะช่วยลดแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ควรระมัดระวังร่างกายเราให้มีการเปลี่ยนท่าอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรนั่งหรือยืนในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อป้องกันการเกิดอาการปวดคอและบ่าไหล่ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์อย่างไม่ถูกต้อง

สรุป

ควรระมัดระวังและใส่ใจกับสุขภาพกระดูกสันหลังและคอของเรา เพื่อป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ เราควรรักษาการใช้งานเทคโนโลยีให้เหมาะสมและมีการพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างเพียงพอ เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายอย่างดีและป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีเจตนาเพียงการแนะนำเท่านั้น หากคุณมีอาการปวดหรืออาการสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *