รู้หรือไม่? องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม ถูกสร้างครอบเจดีย์เก่าไว้ถึง 2 องค์!

รู้หรือไม่? องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม ถูกสร้างครอบเจดีย์เก่าไว้ถึง 2 องค์!

หัวเรื่อง: การสร้างครอบเจดีย์เก่าขององค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม

1. องค์พระปฐมเจดีย์ ศาสนสถานที่สำคัญของชาวนครปฐม

ในทวีปเอเชีย องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมถือเป็นสถานที่ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มีบทบาทสำคัญในการรวมรวมจิตใจและความเสมอภาคของชาวนครปฐม

2. ขนาดที่ยิ่งใหญ่และสูงที่สุด

องค์พระปฐมเจดีย์มีความสูงถึง 120 เมตร เป็นองค์ปฐมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายใต้พระบรมราชชนก

3. การสร้างครอบเจดีย์เก่า

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สั่งสร้างครอบเจดีย์เก่าขึ้นเพื่อความเป็นที่เคารพและเก็บรักษาองค์ปฐมนักที่สำคัญ ภายในครอบเจดีย์เก่ามีองค์ปฐมอีกถึง 2 องค์

3.1 เจดีย์ทรงสถูปสาญจี

องค์ที่หนึ่งคือ “เจดีย์ทรงสถูปสาญจี” สร้างในยุคพระเจ้าอโศกมหาราข มีลักษณะทรงสถูปแบบสาญจีที่สวยงามและน่าทึ่ง

3.2 เจดีย์ทรงขอมโบราณ

องค์ที่สองคือ “เจดีย์ทรงขอมโบราณ” ที่มีลักษณะทรงขอมที่นับถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

4. การพัฒนาและการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการนำเจดีย์เก่ามาทำนุบำรุงเพื่อเพิ่มความงดงามและเสริมสร้างค่าความเป็นมากมาย ทำให้เจดีย์เก่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

5. สรุปความสำคัญขององค์พระปฐมเจดีย์เก่า

องค์พระปฐมเจดีย์เก่านครปฐมเป็นองค์ปฐมที่มีความสำคัญในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ การสร้างครอบเจดีย์เก่าขององค์ปฐมนี้ได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความกระจ่างในความเป็นตนเองของชาวนครปฐม

FAQs:

 • ความสูงขององค์พระปฐมเจดีย์เก่าคือเท่าไร?
  • องค์พระปฐมเจดีย์มีความสูงถึง 120 เมตร เป็นองค์ปฐมที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 • ใครได้สั่งสร้างครอบเจดีย์เก่าขององค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม?
  • สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้สั่งสร้างครอบเจดีย์เก่าขึ้นเพื่อความเป็นที่เคารพและเก็บรักษาองค์ปฐมนักที่สำคัญ
 • เจดีย์เก่าขององค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมมีองค์ปฐมอีกกี่องค์?
  • เจดีย์เก่าขององค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมมีองค์ปฐมอีกถึง 2 องค์
 • เจดีย์ทรงสถูปสาญจีคือองค์ใด?
  • เจดีย์ทรงสถูปสาญจีเป็นองค์ที่หนึ่งของเจดีย์เก่าองค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม
 • เจดีย์ทรงขอมโบราณคือองค์ใด?
  • เจดีย์ทรงขอมโบราณเป็นองค์ที่สองของเจดีย์เก่าองค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม