คุยไลน์กับเจ้าหน้าที่ : เพิ่มเพื่อน

เดอะ ชินนาม่อน อาร์ต รีสอร์ท… เกาะหมาก, จังหวัดตราด

Description

The Cinnamon Art Resort and Spa 3 Days 2 Nights  : Sea View

 • เงื่อนไขการเข้าพัก : ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  – 31 พฤษภาคม
  แพ็คเกจสำหรับอย่างน้อย 2 ท่าน แต่พักไม่เกิน 4 ท่าน / 1 ห้องพัก
  - ท่านที่ 3 และ 4 คิดค่าบริการ 5,900.- บาท / 1 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
  - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี พักรวมกับผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่มีเตียงเสริม ) 
  - เด็กอายุ 5 - 9 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 2,900.- บาท / คน
  - เด็กอายุ 10 - 12 ปี พักกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 3,900.-บาท / คน

   
 • เงื่อนไขการเข้าพัก : ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน  – 30 กันยายน 
  แพ็คเกจสำหรับอย่างน้อย 2 ท่าน แต่พักไม่เกิน 4 ท่าน / 1 ห้องพัก
  - ท่านที่ 3 และ 4 คิดค่าบริการ 5,900.- บาท / 1 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
  - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี พักรวมกับผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่มีเตียงเสริม ) 
  - เด็กอายุ 5 - 9 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 2,500.- บาท / คน
  - เด็กอายุ 10 - 12 ปี พักกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 3,500.-บาท / คน

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน 

วันแรก

11.00 น. : เดินทางออกจากฝั่งตราดสู่รีสอร์ท  รับเครื่่องดื่มและผ้าเย็นต้อนรับ ( เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง )
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. : เช็คอินเข้าที่พัก, พักผ่อนตามสบายหรือจะเดินชมบรรยากาศโดยรอบรีสอร์ท
15.00 น. : ล่องเรือไปเกาะกระดาดชมกวาง ด้วยรถแทร็กเตอร์ผ่านฝูงกวาง มุ่งหน้าสู่ท้ายเกาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศกับหาดทรายขาว ต้นมะพร้าวโบราณที่มีอายุกว่า100 ปี 
16.30 น. : กลับมาจากเกาะกระดาด เพื่อรับประทานอาหารว่าง ผ่อนคลายกับกิจกรรมแนะนำต่าง ๆ เช่น พายเรือคายัด เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่รีสอร์ท 
18.30 น. : รับประทานอาหารเย็นประเภทซีฟู๊ดและอาหารไทย แต่จะเน้นอาหารทะเล
20.30 น. : ทานข้าวอิ่มแล้วจะเดินเล่นพักผ่อนบริเวณสะพาน “สู่ฝัน” ทอดยาวจากหน้ารีสอร์ทไปในทะเลกว่าครึ่งกิโล (จุดชมวิวที่ยามค่ำคืนที่สวยงามสุด ๆ )

วันที่สอง

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. : ไปดำน้ำดูปะการัง ที่หมู่เกาะรัง 3 เกาะ 4 จุด ธรรมชาติของปะการังใต้ท้องทะเลอ่าวไทย

** หากไม่สามารถไปดำน้ำได้ ทางรีสอร์ทจะพาไปเที่ยวเกาะขาม เกาะที่มีหินภูเขาไฟตั้งอยู่ด้วยธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างลงตัว ตัดกับหาดทรายขาว น้ำทะเลสีคราม **

13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่ แนะนำกิจกรรม ว่ายน้ำ ดูปะการังน้ำตื้นของหมูเกาะต่างๆ
16.00 น. : รับประทานอาหารว่าง ผ่อนคลายกับกิจกรรมแนะนำต่าง ๆ พายเรือคายัด
18.30 น. : รับประทานอาหารเย็น BBQ Seafood

** กิจกรรมแนะนำ ตกหมึกที่ปลายสะพานทอฝัน ติดต่อสอบถามอุปกรณ์การตกหมึกและเหยื่อได้ที่่รีสอร์ท **

วันที่สาม

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. : เช็คเอ้าท์ เวลา 09.00 น. ถ่ายภาพเป็นที่ละลึกกับทางรีสอร์ท ก่อนเดินทางกลับค่ะ
10.30 น. : ออกจากรีสอร์ท เดินทางกลับฝั่งตราด

หมายเหตุ : การเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงจากรอบเรือนะค่ะ

Description

The Cinnamon Art Resort and Spa 3 Days 2 Nights  : Sea View

อ่านต่อ

Description

The Cinnamon Art Resort and Spa 3 Days 2 Nights  : Sea View

 • เงื่อนไขการเข้าพัก : ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  – 31 พฤษภาคม
  แพ็คเกจสำหรับอย่างน้อย 2 ท่าน แต่พักไม่เกิน 4 ท่าน / 1 ห้องพัก
  - ท่านที่ 3 และ 4 คิดค่าบริการ 5,900.- บาท / 1 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
  - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี พักรวมกับผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่มีเตียงเสริม ) 
  - เด็กอายุ 5 - 9 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 2,900.- บาท / คน
  - เด็กอายุ 10 - 12 ปี พักกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 3,900.-บาท / คน

   
 • เงื่อนไขการเข้าพัก : ระหว่างวันที่  1 มิถุนายน  – 30 กันยายน 
  แพ็คเกจสำหรับอย่างน้อย 2 ท่าน แต่พักไม่เกิน 4 ท่าน / 1 ห้องพัก
  - ท่านที่ 3 และ 4 คิดค่าบริการ 5,900.- บาท / 1 ท่าน ( ไม่มีเตียงเสริม )
  - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี พักรวมกับผู้ปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่มีเตียงเสริม ) 
  - เด็กอายุ 5 - 9 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 2,500.- บาท / คน
  - เด็กอายุ 10 - 12 ปี พักกับผู้ปกครอง คิดค่าบริการ 3,500.-บาท / คน

โปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน 

วันแรก

11.00 น. : เดินทางออกจากฝั่งตราดสู่รีสอร์ท  รับเครื่่องดื่มและผ้าเย็นต้อนรับ ( เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง )
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. : เช็คอินเข้าที่พัก, พักผ่อนตามสบายหรือจะเดินชมบรรยากาศโดยรอบรีสอร์ท
15.00 น. : ล่องเรือไปเกาะกระดาดชมกวาง ด้วยรถแทร็กเตอร์ผ่านฝูงกวาง มุ่งหน้าสู่ท้ายเกาะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศกับหาดทรายขาว ต้นมะพร้าวโบราณที่มีอายุกว่า100 ปี 
16.30 น. : กลับมาจากเกาะกระดาด เพื่อรับประทานอาหารว่าง ผ่อนคลายกับกิจกรรมแนะนำต่าง ๆ เช่น พายเรือคายัด เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศที่รีสอร์ท 
18.30 น. : รับประทานอาหารเย็นประเภทซีฟู๊ดและอาหารไทย แต่จะเน้นอาหารทะเล
20.30 น. : ทานข้าวอิ่มแล้วจะเดินเล่นพักผ่อนบริเวณสะพาน “สู่ฝัน” ทอดยาวจากหน้ารีสอร์ทไปในทะเลกว่าครึ่งกิโล (จุดชมวิวที่ยามค่ำคืนที่สวยงามสุด ๆ )

วันที่สอง

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. : ไปดำน้ำดูปะการัง ที่หมู่เกาะรัง 3 เกาะ 4 จุด ธรรมชาติของปะการังใต้ท้องทะเลอ่าวไทย

** หากไม่สามารถไปดำน้ำได้ ทางรีสอร์ทจะพาไปเที่ยวเกาะขาม เกาะที่มีหินภูเขาไฟตั้งอยู่ด้วยธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างลงตัว ตัดกับหาดทรายขาว น้ำทะเลสีคราม **

13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่ แนะนำกิจกรรม ว่ายน้ำ ดูปะการังน้ำตื้นของหมูเกาะต่างๆ
16.00 น. : รับประทานอาหารว่าง ผ่อนคลายกับกิจกรรมแนะนำต่าง ๆ พายเรือคายัด
18.30 น. : รับประทานอาหารเย็น BBQ Seafood

** กิจกรรมแนะนำ ตกหมึกที่ปลายสะพานทอฝัน ติดต่อสอบถามอุปกรณ์การตกหมึกและเหยื่อได้ที่่รีสอร์ท **

วันที่สาม

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. : เช็คเอ้าท์ เวลา 09.00 น. ถ่ายภาพเป็นที่ละลึกกับทางรีสอร์ท ก่อนเดินทางกลับค่ะ
10.30 น. : ออกจากรีสอร์ท เดินทางกลับฝั่งตราด

หมายเหตุ : การเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงจากรอบเรือนะค่ะ

Select Date
Who No. Price
ผู้ใหญ่ 0 0
เด็ก 0 0

Total 0
Deposit Now 0

Privacy Policy

หมายเหตุ : ราคาและข้อมูลทั้งหมดที่แสดง ใช้ได้เฉพาะกับเว็บ socialplussystem.com เท่านั้น
- ราคาแพ็คเกจเสริมผู้ใหญ่ 5,900 บาทต่อท่าน - ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาต่อท่าน รวมค่าบริการ และ ภาษี 7% 
- Green Season : 1 มิถุนายน  - 30 กันยายน ไม่มีกิจกรรมดำน้ำ ดูประการัง
- ฟรี !! WiFi Internet
- ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารใดๆ ทั้งสิ้น
- อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ คิดค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท / คืน / สัตว์เลี้ยง ( พักได้เฉพาะห้อง Sea view เท่านั้น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า )
- ห้องพักทุกหลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกัน แตกต่างกันที่ขนาดห้องพัก และทำเลที่ตั้ง
  - ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลา และโปรแกรมตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้า อากาศ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีเดินทางไม่ทันเรือตามเวลาที่แจ้งในแพ็คเกจ และจะต้องชำระค่าเรือเพิ่ม เพื่อเดินทางไปที่รีสอร์ทเอง 

รายการแพ็คเกจทัวร์รวม :
- ค่าที่พัก 2 คืน
- อาหาร 8 มื้อ : อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารเย็น 2 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ และน้ำดื่ม
- Speed Boat ไป - กลับ
- เครื่องดื่มต้อนรับ
- ดำน้ำชมปะการัง ( เกาะยักษ์,เกาะรัง,เกาะมะปริง )
- ชมกวางที่เกาะกระดาษ และเที่ยวไปที่เกาะขาม
- พายเรือคายัค

Days : 3 | Nights : 2


Inclusions


 • ที่พักจำนวน 2 คืน
 • อาหาร 8 มื้อ
 • Speed Boat ไป - กลับ
 • ดำน้ำ ดูประการัง
 • พายเรือคายัค
 • เสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ
 • Snorkeling ( ยกเว้นช่วง Green Season)
 • เรือ ไป - กลับ
 • น้ำดื่ม ชา, กาแฟ, โอวัลติน มีบริการตลอด 24 ช.ม (เฉพาะที่ร้านอาหารเท่านั้น)
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ ค็อกเทลน้ำผลไม้

ExclusionsWrite Review x

Please Note : Once review added cannot be deleted or updated

LINE ID: @socialplus

สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราเข้ามาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่เที่ยว แพ็คเกจทัวร์ และจองที่พักในราคาถูก แค่ถามเข้ามาท่านจะรู้คำตอบอย่างรวดเร็ว หรือโทร: 083 078 9006 ,083 078 9008
เพิ่มเพื่อน