รู้หรือไม่? องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม ถูกสร้างครอบเจดีย์เก่าไว้ถึง 2 องค์!

รู้หรือไม่? องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม ถูกสร้างครอบเจดีย์เก่าไว้ถึง 2 องค์! หัวเรื่อง: การสร้างครอบเจดีย์เก่าขององค์พระปฐมเจดีย์นครปฐม 1. องค์พระปฐมเจดีย์ ศาสนสถานที่สำคัญของชาวนครปฐม ในทวีปเอเชีย องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมถือเป็นสถานที่ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา มีบทบาทสำคัญในการรวมรวมจิตใจและความเสมอภาคของชาวนครปฐม 2. ขนาดที่ยิ่งใหญ่และสูงที่สุด องค์พระปฐมเจดีย์มีความสูงถึง 120 เมตร เป็นองค์ปฐมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายใต้พระบรมราชชนก 3. การสร้างครอบเจดีย์เก่า ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สั่งสร้างครอบเจดีย์เก่าขึ้นเพื่อความเป็นที่เคารพและเก็บรักษาองค์ปฐมนักที่สำคัญ ภายในครอบเจดีย์เก่ามีองค์ปฐมอีกถึง 2 องค์ 3.1 เจดีย์ทรงสถูปสาญจี องค์ที่หนึ่งคือ “เจดีย์ทรงสถูปสาญจี” สร้างในยุคพระเจ้าอโศกมหาราข มีลักษณะทรงสถูปแบบสาญจีที่สวยงามและน่าทึ่ง 3.2 เจดีย์ทรงขอมโบราณ องค์ที่สองคือ “เจดีย์ทรงขอมโบราณ” ที่มีลักษณะทรงขอมที่นับถือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 4. การพัฒนาและการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการนำเจดีย์เก่ามาทำนุบำรุงเพื่อเพิ่มความงดงามและเสริมสร้างค่าความเป็นมากมาย ทำให้เจดีย์เก่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา 5. สรุปความสำคัญขององค์พระปฐมเจดีย์เก่า องค์พระปฐมเจดีย์เก่านครปฐมเป็นองค์ปฐมที่มีความสำคัญในด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ การสร้างครอบเจดีย์เก่าขององค์ปฐมนี้ได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความกระจ่างในความเป็นตนเองของชาวนครปฐม FAQs: ความสูงขององค์พระปฐมเจดีย์เก่าคือเท่าไร? องค์พระปฐมเจดีย์มีความสูงถึง 120…

Read More