แผ่นดินไหว เตรียมพร้อมรับมือ ปลอดภัยทุกวินาที

แผ่นดินไหว เตรียมพร้อมรับมือ ปลอดภัยทุกวินาที แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครคาดเดา ใช่แล้วค่ะ แผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติที่ยากจะคาดเดาได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็ยังไม่มีวิธีใดที่สามารถระบุเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่ชัด ประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น จึงทำให้มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยครั้ง โดยแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีขนาด 9.3 แมกนิจูด ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง การเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสามารถทำได้ ดังนี้ 1. เรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ความรุนแรง และผลกระทบของแผ่นดินไหว ดังนี้ สาเหตุของแผ่นดินไหว เกิดจากแรงที่กระทำต่อแผ่นเปลือกโลก ซึ่งแรงเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ แรงดัน เกิดจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อแผ่นเปลือกโลก ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการบีบอัดและสะสมความเครียดไว้ แรงเฉือน เกิดจากแรงที่กระทำต่อแผ่นเปลือกโลกในแนวเฉียง ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการเสียดสีและเกิดการเลื่อนตัว เมื่อความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกมีมากเกินกว่าที่จะทนรับได้ ก็จะเกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้น ความรุนแรงของแผ่นดินไหว ความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้จากมาตราริกเตอร์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 10 ระดับ โดยระดับ 1 หมายถึงการสั่นสะเทือนที่แทบไม่รู้สึกถึง ส่วนระดับ 10 หมายถึงการสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก ผลกระทบของแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ…

Read More