“รัฏฐาธิปัตย์” คืออะไรและทำไมไม่มีใครสามารถละเมิดอำนาจนี้ได้

“รัฏฐาธิปัตย์” คืออะไรและทำไมไม่มีใครสามารถละเมิดอำนาจนี้ได้ สวัสดีครับทุกคน! วันนี้เรามาทำความรู้จักกับคำว่า “รัฏฐาธิปัตย์” กันเถอะครับ คำนี้เป็นคำทางการเมืองที่มีความสำคัญมาก และเป็นหนึ่งในคำที่เราควรรู้จักในสถานการณ์ประเทศไทยปัจจุบัน มาดูกันว่า “รัฏฐาธิปัตย์” คืออะไรบ้างและทำไมไม่มีใครสามารถละเมิดอำนาจนี้ได้! รัฏฐาธิปัตย์คืออะไร? คำว่า “รัฏฐาธิปัตย์” เป็นคำทางการเมืองที่มีความหมายว่า “ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ในรัฐศาสตร์ กลุ่มคนที่ถือครองอำนาจรัฐหรือกลุ่มคนที่ทำการในนามของรัฐจะถูกเรียกว่า “รัฏฐาธิปัตย์” อย่างไรก็ตาม รัฐมีอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการเมืองและไม่มีอำนาจอื่นที่สูงกว่านี้ เราสามารถพูดได้ว่า รัฏฐาธิปัตย์คือ “ใหญ่สุดในบ้าน” ที่ไม่มีใครสามารถท้าทายหรือละเมิดอำนาจนี้ได้ รัฏฐาธิปัตย์และรัฐประหาร บางครั้งเมื่อเกิดการรัฐประหาร มีการถามว่าคณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์หรือไม่? คำตอบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ศาลฎีกามักจะต้องมาพิจารณาและพิพากษาว่าคำสั่งของคณะรัฐประหารจะเป็นกฎหมายหรือไม่ ซึ่งทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าคณะรัฐประหารมีรัฏฐาธิปัตย์หรือไม่? คณะรัฐประหารเป็นรัฏฐาธิปัตย์หรือไม่? มีนักวิชาการหลายคนมีความเห็นต่างๆเรื่องนี้ ปราชญ์ ปัญจคุณาธร นักวิชาการสาขาปรัชญาได้กล่าวว่า คณะรัฐประหารไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์อัตโนมัติหลังจากที่ยึดอำนาจสำเร็จ แต่ต้องการความช่วยเหลือจากศาลในการรับรองและบังคับใช้คำสั่งของคณะรัฐประหาร ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐประหารไม่ใช่รัฏฐาธิปัตย์ อย่างไรก็ตาม คณะรัฐประหารสามารถใช้ศาลเพื่อรับรองอำนาจและบังคับใช้คำสั่งของตนเองได้ แต่การกระทำเช่นนี้จะทำให้ศาลกลายเป็น “ผู้ร่วมก่อการ” และรัฏฐาธิปัตย์ใหม่ที่มีศาลเป็นส่วนประกอบ สรุป ในทางนิติศาสตร์และการเมือง คำว่า “รัฏฐาธิปัตย์” หมายถึงผู้ทำให้เกิดกฎหมาย โดยศาลมีหน้าที่รับรองและบังคับใช้กฎหมายนั้น อำนาจรัฏฐาธิปัตย์คืออำนาจอธิปไตยที่สูงสุดในแผ่นดินและไม่มีใครสามารถละเมิดได้โดยไม่มีการพิจารณาจากศาล

Read More