เช็กสิทธิ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 อย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

เช็กสิทธิ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 อย่างรวดเร็วผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

เช็กสิทธิประกันสังคม ขั้นตอนแรก: เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

เมื่อคุณต้องการเช็กสิทธิประกันสังคมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคมตามมาตรา 33, ม.39, หรือม.40 แค่ใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของคุณเท่านั้น ต่อไปนี้เราจะสามารถแนะนำขั้นตอนการเช็กสิทธิประกันสังคมอย่างละเอียด

 • ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
  หากคุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว คุณสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้โดยการกรอกรหัสผู้ใช้งาน โปรดทราบว่ารหัสผู้ใช้งานคือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของคุณ ระบบจะตรวจสอบและเข้าสู่ระบบได้ทันทีหลังจากกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • สมัครสมาชิก (หากยังไม่เคยสมัคร)
  หากคุณยังไม่เคยสมัครสมาชิก คลิกที่ “สมัครสมาชิก” และติ๊กที่ช่อง “ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ” จากนั้นคลิก “ถัดไป” เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
  ในขั้นตอนนี้ กรอกข้อมูลส่วนตัวดังนี้:

  • หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
  • เบอร์มือถือ
  • รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน
  • คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล
  • วันเกิด
  • อีเมล ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่คุณให้ เพื่อยืนยันตัวตน
 • ลงทะเบียน
  หลังจากยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP คุณจะสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและเช็กสิทธิประกันสังคมได้ทันที

ตรวจสอบ เช็คสิทธิประกันสังคม: รายละเอียดแต่ละส่วน

หลังจากที่คุณลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมได้ดังนี้:

 • ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
  คุณสามารถตรวจสอบจำนวนเงินสมทบที่คุณได้ชำระเข้ากองทุนประกันสังคมได้
 • ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
  หากคุณต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลที่คุณรับบริการ คุณสามารถทำการยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์
 • ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
  คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลของคุณในระบบ
 • การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
  คุณสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทดแทนที่คุณมี
 • การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
  ระบบจะช่วยคำนวณจำนวนเงินสงเคราะห์ชราภาพที่คุณมีสิทธิได้
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
  หากคุณมีสิทธิประโยชน์ในการเบิกเงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตร คุณสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร
  หากคุณมีสิทธิประโยชน์ในการเบิกเงินสงเคราะห์กรณีสงเคราะห์บุตร คุณสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
  หากคุณมีสิทธิประโยชน์ในการเบิกเงินสงเคราะห์กรณีว่างงาน คุณสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ
 • ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
  หากคุณมีสิทธิประโยชน์ในการเบิกเงินสงเคราะห์กรณีชราภาพ คุณสามารถยื่นคำขอผ่านระบบ
 • เลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน
  คุณสามารถเลือกบัญชีธนาคารที่คุณต้องการให้เงินสงเคราะห์ชราภาพเข้า
 • ประวัติการทำรายการ
  คุณสามารถตรวจสอบประวัติการทำรายการที่คุณได้ทำผ่านระบบ

สำคัญ! ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และ ประกันสังคมมาตรา 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้เช่นกัน

หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมผ่านสายด่วน 1506 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th

สรุป: ประกันสังคมทำให้คุณมั่นใจ
พิจารณาเข้าระบบเช็กสิทธิประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบสิทธิประกันสังคมของคุณและครอบครัว ประกันสังคมช่วยปกป้องและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทุกคน ด้วยเพียง 432 บาทคุณสามารถเป็นผู้ประกันตนในระบบได้ หรือถ้าคุณเป็นแรงงานอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม รับประโยชน์ต่างๆ อย่างรวดเร็วและสะดวก ประกันสังคมทำให้คุณมั่นใจในการปกป้องตนเองและครอบครัวของคุณ