ขั้นตอนยืนยันตัวตนและการเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการในการรักษาที่โรงพยาบาลเทเลเมด

ขั้นตอนยืนยันตัวตนและการเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการในการรักษาที่โรงพยาบาลเทเลเมด

เราขอเสนอขั้นตอนการยืนยันตัวตนและการเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเทเลเมด ตามประกาศของกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกที่สถานพยาบาล (Onsite) ทั้งสิทธิข้าราชการและครอบครัวของพวกเขา

ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันตัวตนและการรับบริการที่โรงพยาบาล

ในขั้นตอนแรกนี้ ผู้มีสิทธิและครอบครัวที่ต้องการใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเทเลเมดจะต้องแสดงตัวตนที่สถานพยาบาล เมื่อมาถึงสถานพยาบาล โดยไม่ลืมนำแอปพลิเคชัน “กระเป๋าสุขภาพ” มาด้วย ในแอปพลิเคชันนี้คุณจะต้องใช้รหัสผ่านสำหรับการรับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง

ขั้นตอนที่ 2   การรักษาพยาบาลและเบิกจ่ายค่ารักษา

เมื่อคุณได้รับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเทเลเมดแล้ว คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในของสถานพยาบาลร่วมด้วย เพื่อให้การส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงเป็นไปอย่างราบรื่น ในกรณีที่สถานพยาบาลกำหนดให้ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “กระเป๋าสุขภาพ” คุณจะต้องใช้รหัสผ่านในการทำธุรกรรมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรง

ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันข้อมูลและเบิกจ่ายค่ารักษา

หลังจากรักษาพยาบาลเสร็จสิ้น คุณควรเข้าสู่แอปพลิเคชัน “กระเป๋าสุขภาพ” อีกครั้งและดำเนินการตามขั้นตอนในแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการรักษาพยาบาลของคุณก่อนยืนยันการใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษา ซึ่งเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้ว แอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอข้อมูลสรุปพร้อมกับคำว่า “ใช้สิทธิสำเร็จ”

ขั้นตอนที่ 4: การรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล

สถานพยาบาลอาจกำหนดให้ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “กระเป๋าสุขภาพ” เพื่อความสะดวกและป้องกันปัญหาในการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิและครอบครัวจะต้องแสดงตัวตนที่สถานพยาบาลและทำธุรกรรมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตรงผ่านแอปพลิเคชัน “กระเป๋าสุขภาพ” โดยใช้รหัสผ่านในการทำธุรกรรม

เราขอแนะนำให้ทุกท่านที่มีสิทธิและครอบครัวของคุณที่ต้องการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเทเลเมดปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกในการรับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ขอบคุณที่รับทราบข้อมูลนี้และขอให้ท่านมีประสบการณ์การรักษาที่ดีที่สุดที่โรงพยาบาลเทเลเมดของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *