ภาษากายของสุนัข ไขความลับการสื่อสารของเพื่อนสี่ขา

ภาษากายของสุนัข ไขความลับการสื่อสารของเพื่อนสี่ขา

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของมนุษย์มาอย่างยาวนาน พวกมันมีนิสัยร่าเริง ขี้อ้อน และรักเจ้าของ แต่บางครั้งก็อาจแสดงท่าทางที่ชวนสงสัย ทำให้เจ้าของไม่เข้าใจว่าพวกมันกำลังสื่อสารอะไรอยู่ แท้จริงแล้ว สุนัขมีภาษากายที่หลากหลาย สามารถใช้สื่อสารอารมณ์ ความต้องการ และความรู้สึกต่างๆ กัน

ภาษากายของสุนัขสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • ภาษากายภายนอก ประกอบด้วยท่าทางต่างๆ ของร่างกาย เช่น การกระดิกหาง การโก่งตูด การยืนตัวตรง การหมอบลง เป็นต้น
 • ภาษากายภายใน ประกอบด้วยการแสดงออกทางสีหน้า และเสียง เช่น การกระพริบตา การอ้าปาก การเห่า เป็นต้น

ความหมายของภาษากายสุนัข

ภาษากายของสุนัขแต่ละท่าทางมีความหมายแตกต่างกันไป ตัวอย่างภาษากายของสุนัขและความหมายมีดังนี้

 • กระดิกหาง : แสดงอารมณ์ที่หลากหลาย เช่น มีความสุข ตื่นเต้น ทักทาย ต้องการเล่น การข่มขู่ หรือความก้าวร้าว
 • โก่งตูด : แสดงอารมณ์ที่หลากหลาย เช่น มีความสุข ตื่นเต้น ทักทาย ต้องการเล่น การข่มขู่ หรือความก้าวร้าว
 • หูตั้ง : แสดงความสนใจ ตื่นตัว หรือตื่นกลัว
 • หูพับ : แสดงอารมณ์ที่หลากหลาย เช่น ความกลัว ความกังวล ความเจ็บปวด หรือความหงุดหงิด
 • ตาโต : แสดงความสนใจ ตื่นตัว หรือตื่นเต้น
 • ตาหลบตา : แสดงความกลัว ความกังวล ความอ่อนน้อมถ่อมตน หรือความสยบยอม
 • ลิ้นห้อย : แสดงอารมณ์ที่หลากหลาย เช่น ความสุข ความผ่อนคลาย ความร้อน หรือความเหนื่อยล้า
 • ยืนตัวตรง : แสดงความมั่นใจ ความตื่นตัว การข่มขู่ หรือความก้าวร้าว
 • หมอบลง : แสดงความกลัว ความกังวล ความอ่อนน้อมถ่อมตน หรือความสยบยอม

การสังเกตภาษากายของสุนัข

เจ้าของสุนัขควรสังเกตภาษากายของสุนัขอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าใจความต้องการของสุนัข ตัวอย่างการสังเกตภาษากายของสุนัขมีดังนี้

 • สังเกตทิศทางของหาง : หากหางชี้ไปข้างหน้า แสดงว่าสุนัขกำลังสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากหางชี้ไปด้านหลัง แสดงว่าสุนัขกำลังข่มขู่หรือก้าวร้าว
 • สังเกตความถี่ของการกระดิกหาง : หากหางกระดิกเร็ว แสดงว่าสุนัขกำลังมีความสุขหรือตื่นเต้น หากหางกระดิกช้าๆ แสดงว่าสุนัขกำลังสงบหรือผ่อนคลาย
 • สังเกตท่าทางของร่างกาย : หากสุนัขยืนตัวตรง แสดงว่าสุนัขกำลังมั่นใจหรือตื่นตัว หากสุนัขหมอบลง แสดงว่าสุนัขกำลังกลัวหรือกังวล

ประโยชน์ของการเข้าใจภาษากายของสุนัข

การเข้าใจภาษากายของสุนัขมีประโยชน์มากมาย เช่น

 • สามารถเข้าใจความต้องการของสุนัขได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถตอบสนองความต้องการของสุนัขได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างสุนัขกับมนุษย์
 • สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสุนัขกับมนุษย์
ภาษากายของสุนัข ไขความลับการสื่อสารของเพื่อนสี่ขา

สุนัขของคุณกำลังพยายามบอกอะไรกับคุณ

สุนัขของคุณกำลังพยายามบอกอะไรกับคุณนั้น สามารถบอกได้จากภาษากายและท่าทางต่างๆ ของสุนัข โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้

 • อารมณ์ สุนัขสามารถแสดงอารมณ์ต่างๆ ออกมาได้ผ่านภาษากาย เช่น ความสุข ตื่นเต้น เศร้า กลัว โกรธ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากสุนัขกระดิกหางเร็วๆ แสดงว่ากำลังมีความสุขหรือตื่นเต้น หากสุนัขหมอบลง แสดงว่ากำลังกลัวหรือกังวล หากสุนัขเห่า แสดงว่ากำลังปกป้องอาณาเขตหรือกำลังต้องการความสนใจ

 • ความต้องการ สุนัขอาจมีความต้องการต่างๆ เช่น ต้องการอาหาร ต้องการน้ำ ต้องการเล่น ต้องการความสนใจ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากสุนัขเลียมือคุณ แสดงว่ากำลังขออาหาร หากสุนัขวิ่งไปมารอบๆ แสดงว่ากำลังอยากเล่น หากสุนัขเอาหัวมาถูตัวคุณ แสดงว่ากำลังต้องการความสนใจ

 • การสื่อสาร สุนัขอาจใช้ภาษากายเพื่อสื่อสารกับสิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น การสื่อสารกับเจ้าของ การสื่อสารกับสุนัขตัวอื่นๆ การสื่อสารกับสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากสุนัขเห่าใส่สุนัขตัวอื่น แสดงว่ากำลังท้าทายหรือปกป้องอาณาเขต หากสุนัขหันหน้าหนีคุณ แสดงว่ากำลังไม่ต้องการความสนใจจากคุณ

ตัวอย่างภาษากายของสุนัข

 • หาง หางของสุนัขสามารถบอกอารมณ์ของสุนัขได้ เช่น หางกระดิกเร็วๆ แสดงว่ากำลังมีความสุขหรือตื่นเต้น หางกระดิกช้าๆ แสดงว่ากำลังสงสัยหรือไม่เข้าใจ หางชี้ขึ้น แสดงว่ากำลังตื่นตัวหรือสนใจ หางตก แสดงว่ากำลังกลัวหรือกังวล

 • หู หูของสุนัขสามารถบอกอารมณ์ของสุนัขได้ เช่น หูตั้ง แสดงว่ากำลังตื่นตัวหรือสนใจ หูตก แสดงว่ากำลังกลัวหรือกังวล หูแนบกับหัว แสดงว่ากำลังเครียดหรือเจ็บปวด

 • ตา ตาของสุนัขสามารถบอกอารมณ์ของสุนัขได้ เช่น ตาที่โตและเบิกกว้าง แสดงว่ากำลังตื่นตัวหรือสนใจ ตาที่หลบตา แสดงว่ากำลังกลัวหรือกังวล ตาที่ขวาง แสดงว่ากำลังโกรธหรือก้าวร้าว

 • ปาก ปากของสุนัขสามารถบอกอารมณ์ของสุนัขได้ เช่น ลิ้นจ้องออก แสดงว่ากำลังมีความสุขหรือตื่นเต้น ปากขบฟัน แสดงว่ากำลังโกรธหรือก้าวร้าว ปากอ้า แสดงว่ากำลังเหนื่อยหรือร้อน

 • ร่างกาย ท่าทางของร่างกายของสุนัขสามารถบอกอารมณ์ของสุนัขได้ เช่น ยืนตัวตรง แสดงว่ากำลังตื่นตัวหรือสนใจ นั่งลง แสดงว่ากำลังผ่อนคลายหรือเชื่อฟัง หมอบลง แสดงว่ากำลังกลัวหรือกังวล

การสังเกตภาษากายของสุนัข

การสังเกตภาษากายของสุนัขเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจความต้องการของสุนัขและการสื่อสารของสุนัข หากเจ้าของสุนัขสามารถสังเกตภาษากายของสุนัขได้ จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของสุนัขได้อย่างเหมาะสมและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของและสุนัขได้

คำแนะนำในการสังเกตภาษากายของสุนัข

 • สังเกตสุนัขจากระยะใกล้ เพื่อให้สามารถมองเห็นรายละเอียดของภาษากายได้
 • สังเกตสุนัขในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย เพื่อให้สุนัขสามารถแสดงอารมณ์และความต้องการออกมาได้อย่างแท้จริง
 • สังเกตสุนัขในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจภาษากายของสุนัขได้ดีขึ้น

ตัวอย่างคำถามที่เจ้าของสุนัขสามารถถามตัวเองได้

 • สุนัขกำลังทำท่าทางอะไรอยู่?
 • ท่าทางนั้นหมายถึงอะไร?
 • สุนัขกำลังต้องการอะไร?

โดยการตั้งคำถามเหล่านี้ จะช่วยให้เจ้าของสุนัขสามารถเข้าใจภาษากายของสุนัขได้ดีขึ้น

สรุป

ภาษากายของสุนัขเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการสื่อสารของสุนัข เจ้าของสุนัขควรเรียนรู้ที่จะอ่านภาษากายของสุนัขของตน เพื่อเข้าใจความต้องการของสุนัขและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญงานเขียน

นามปากกา : จุดสมดุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *