10 สาเหตุที่ทำให้ “เท้าบวม”

10 สาเหตุที่ทำให้ "เท้าบวม"

10 สาเหตุที่ทำให้ “เท้าบวม”

1. นั่ง หรือยืนนานเกินไป

การนั่งหรือยืนนานเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้เท้าบวมได้ การใช้เวลานานในการนั่งหรือยืนโดยไม่มีการเคลื่อนไหวทำให้เลือกน้ำย่อยลดลงและเกิดการระบายของของเสียที่ช้าลง ทำให้น้ำในร่างกายค้างตามตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจะทำให้เกิดอาการบวมบริเวณเท้า

2. ทานโซเดียมมากเกินไป

การบริโภคโซเดียมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สามารถทำให้เกิดอาการบวมเท้าได้ โซเดียมมีความสัมพันธ์กับการระบายของของเสียในร่างกาย การบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำในร่างกายสูงขึ้น และเกิดการความดันที่ผนังหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดการค้างตัวของน้ำในเนื้อเยื่อและเกิดอาการบวมบริเวณเท้า

3. ผลข้างเคียงจากการทานยา

บางประเภทของยาอาจมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการบวมบริเวณเท้า การทานยาบางชนิดอาจทำให้ระดับน้ำในร่างกายสูงขึ้น และทำให้เกิดการค้างตัวของน้ำในเนื้อเยื่อ ซึ่งจะทำให้เท้าบวมได้

4. ตั้งครรภ์

สภาวะการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะทำให้ระดับน้ำในร่างกายสูงขึ้น ฮอร์โมนที่มีผลต่อการระบายของของเสียจะมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการบวมบริเวณเท้าได้

5. น้ำหนักมากเกินไป

การที่น้ำหนักของร่างกายเป็นเกินความเหมาะสมอาจทำให้มีความกดทับต่อเท้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้เลือกน้ำย่อยลดลงและเกิดการค้างตัวของน้ำในเนื้อเยื่อ ทำให้เกิดอาการบวมบริเวณเท้าได้

6. ข้อเท้า หรือเท้ามีอาการบาดเจ็บ

การบาดเจ็บของข้อเท้าหรือเท้าอาจทำให้เกิดการอักเสบและการระบายของของเสียช้าลง ทำให้น้ำในร่างกายค้างตามเนื้อเยื่อและเกิดอาการบวมบริเวณเท้า

7. ฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายอาจมีผลต่อกระบวนการระบายของของเสีย สามารถทำให้เกิดการค้างตัวของน้ำในเนื้อเยื่อและเกิดอาการบวมบริเวณเท้าได้

8. เกิดภาวะบวมน้ำเหลือง

ภาวะบวมน้ำเหลืองเกิดจากความผิดปกติในระบบการระบายของของเสียในร่างกาย สามารถทำให้เกิดการค้างตัวของน้ำในเนื้อเยื่อและเกิดอาการบวมบริเวณเท้าได้

9. ลิ่มเลือดอุดตันที่ขา

ลิ่มเลือดที่อุดตันในขาสามารถก่อให้เกิดการค้างตัวของน้ำในเนื้อเยื่อและเกิดอาการบวมบริเวณเท้าได้ ความผิดปกติในระบบระบายเลือดอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเท้าบวม

10. ภาวะไต/ตับวาย

ภาวะไตหรือตับวายสามารถทำให้เกิดการค้างตัวของน้ำในเนื้อเยื่อและเกิดอาการบวมบริเวณเท้าได้ ภาวะเหล่านี้อาจเกิดจากความผิดปกติในระบบการระบายของของเสียในร่างกาย

สรุป 

มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเท้าบวมได้ การนั่งหรือยืนนานเกินไป การบริโภคโซเดียมมากเกินไป ผลข้างเคียงจากการทานยา ตั้งครรภ์ น้ำหนักมากเกินไป ข้อเท้าหรือเท้ามีอาการบาดเจ็บ ฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนแปลง เกิดภาวะบวมน้ำเหลือง ลิ่มเลือดอุดตันที่ขา และภาวะไต/ตับวาย เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่เราควรใส่ใจเพื่อป้องกันและรักษาอาการเท้าบวมให้ดีขึ้น