สาเหตุของ “มะเร็งปอด” มะเร็งที่เสี่ยงเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1

สาเหตุของ “มะเร็งปอด” มะเร็งที่เสี่ยงเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1

อาการของมะเร็ง

มะเร็งปอดเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ที่อยู่ในปอดเริ่มเจริญเติบโตอย่างไม่ปกติ ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ และเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่

บุหรี่และมะเร็งปอด

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด มีสารเคมีต่างๆ ในบุหรี่ที่สามารถทำลายเนื้อเยื่อในปอดได้ ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดในการเกิดมะเร็งปอด เนื่องจากมีสารเคมีมากมายที่เกิดจากการเผาไหม้ในบุหรี่ เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปในปอด สารเคมีจะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อปอดเป็นเวลานาน ทำให้เซลล์ปอดเริ่มเจริญเติบโตอย่างไม่ปกติและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้

อาการของมะเร็งปอด

อาการของมะเร็งปอดอาจแตกต่างกันไปตามสถานะของโรคและระยะของการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง อาการที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งปอดได้แก่

  • ไอเรื้อรังที่ไม่หายขึ้นหรือเป็นไข้
  • หายใจลำบาก
  • เจ็บหน้าอก
  • ผอมลงอย่างรวดเร็ว
  • มีเสมหะหรือเลือดออกผ่านทางลำคอ

การรักษามะเร็งปอด

การรักษามะเร็งปอดจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคและสถานะของผู้ป่วย วิธีการรักษาที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดได้แก่

  • การผ่าตัดเอาเนื้อมะเร็งออก
  • การใช้รังสีเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง
  • การใช้เคมีบำบัดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
  • การใช้ยาเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

ในบางกรณีที่มะเร็งปอดมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายอาจต้องใช้การรักษาอื่นๆ เช่น การรักษาอาการแสดงอาการ การสนับสนุนการหายของมะเร็ง หรือการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต

ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือการรักษา ควรตระหนักถึงสาเหตุหลักของมะเร็งปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพื่อให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงและสร้างสุขภาพปอดที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *