แผ่นดินไหว เตรียมพร้อมรับมือ ปลอดภัยทุกวินาที

แผ่นดินไหว เตรียมพร้อมรับมือ ปลอดภัยทุกวินาที

แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครคาดเดา ใช่แล้วค่ะ แผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติที่ยากจะคาดเดาได้อย่างแม่นยำ แม้จะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็ยังไม่มีวิธีใดที่สามารถระบุเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่ชัด

ประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น จึงทำให้มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้บ่อยครั้ง โดยแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 มีขนาด 9.3 แมกนิจูด ศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง

การเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวสามารถทำได้ ดังนี้

1. เรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ความรุนแรง และผลกระทบของแผ่นดินไหว ดังนี้

 • สาเหตุของแผ่นดินไหว

  เกิดจากแรงที่กระทำต่อแผ่นเปลือกโลก ซึ่งแรงเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • แรงดัน เกิดจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อแผ่นเปลือกโลก ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการบีบอัดและสะสมความเครียดไว้
  • แรงเฉือน เกิดจากแรงที่กระทำต่อแผ่นเปลือกโลกในแนวเฉียง ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการเสียดสีและเกิดการเลื่อนตัว

เมื่อความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกมีมากเกินกว่าที่จะทนรับได้ ก็จะเกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้น

 • ความรุนแรงของแผ่นดินไหว

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้จากมาตราริกเตอร์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 10 ระดับ โดยระดับ 1 หมายถึงการสั่นสะเทือนที่แทบไม่รู้สึกถึง ส่วนระดับ 10 หมายถึงการสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก

 • ผลกระทบของแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ดังนี้

 • ความเสียหายต่ออาคารสิ่งก่อสร้าง แผ่นดินไหวสามารถทำให้อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายลงมา หรือได้รับความเสียหายอย่างหนัก
 • การบาดเจ็บและเสียชีวิต แผ่นดินไหวสามารถทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 • การพังทลายของถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภค แผ่นดินไหวสามารถทำให้ถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ท่อน้ำประปา ท่อแก๊ส ไฟฟ้า เกิดการพังทลายหรือเสียหาย
 • ภัยธรรมชาติอื่นๆ แผ่นดินไหวสามารถทำให้เกิดภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น คลื่นสึนามิ หรือดินถล่ม

2. เตรียมแผนรับมือแผ่นดินไหว

จัดทำแผนรับมือแผ่นดินไหวสำหรับครอบครัวหรือชุมชน เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ดังนี้

 • กำหนดจุดรวมพล กำหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนสามารถมารวมตัวกันได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 • กำหนดบทบาทและหน้าที่ กำหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 • เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย แบตเตอรี่สำรอง น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น

3. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย แบตเตอรี่สำรอง น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น ดังนี้

 • ไฟฉาย เพื่อใช้ส่องสว่างเมื่อไฟฟ้าดับ
 • แบตเตอรี่สำรอง เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
 • น้ำดื่ม เพียงพอสำหรับ 3 วัน
 • อาหารแห้ง เพียงพอสำหรับ 3 วัน
 • ยาสามัญประจำบ้าน ที่จำเป็นสำหรับการรักษาอาการเบื้องต้น

4. ฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหว

ฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหวอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้คุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

 • ให้ทุกคนในครอบครัวหรือชุมชนทราบถึงแผนรับมือแผ่นดินไหว
 • ฝึกซ้อมการอพยพไปยังจุดรวมพล
 • ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น

การเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวจะช่วยให้สามารถลดความเสียหายและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ หากเกิดแผ่นดินไหวขึ้น

สรุป

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงและสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

แหล่งที่มา

National Earthquake Information Center: https://earthquake.usgs.gov/
National Oceanic and Atmospheric Administration: https://www.noaa.gov/
อนามัยมีเดีย: https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info530_earthqueak1/
กรมอุตุนิยมวิทยา: https://www.tmd.go.th/en/
สถาบันธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา: https://www.usgs.gov/

เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญงานเขียน
นามปากกา : นกเหยี่ยว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *